MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.1 TARAFLAR

1.1. SATICIYA AİT BİLGİLER

Firma Unvanı :Ahmet Özgür Aksaman
Vergi Dairesi :Göztepe
Vergi Numarası :0340079822
Adres :Caddebostan Mah. Topağaç Sok. No:16/A Kadıköy İstanbul
Telefon :+90 532 208 37 34
E-posta :info@yuzbinkos.com
Web :www.yuzbinkos.com


1.2. ALICIYA AİT BİLGİLER
Adı
Soyadı
T.C. Kimlik No
Adres
Telefon
E-posta

Web sitesinde belirtilen YBK Üyelik Paketleri’nden birine kayıt olma talebinde bulunan yukarıda bilgileri yer alan ALICI, Online Üyelik Portalı üzerinden beyan etmiş olduğu e-posta adresinin YBK tarafından yapılacak her türlü bildirim için geçerli tebligat adresi sayılacağını, belirtilen e-posta adresine yapılacak her türlü bildirimin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını bilmektedir.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu ALICI’nın SATICI’ya www.yuzbinkos.com.tr internet sitesi (“İnternet Sitesi”) üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiği, internet sitesinde nitelikleri ve satış bedeli belirtilen üyelik hizmetinin (“Hizmet”) sunumu ve uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle satışı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun (“6502 Sayılı Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

İşbu Sözleşme ALICI tarafından siparişin verildiği tarihte yürürlüğe girecek olup; 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 52/4 maddesi uyarınca üyelik iptal talebi SATICI’ya ulaştırılıncaya dek yürürlükte kalacak ve siparişe konu hizmet ALICI’nın kullanımına sunulacaktır.

4. SÖZLEŞMEYE KONU HİZMET BİLGİLERİ VE SATIŞ BEDELİ

Üyelik Paketi:
Taahhüt Tipi/Taahhüt Süresi:
Aylık Üyelik Bedeli:
Aylık Üyelik Bedeli(Tüm vergiler dahil toplam fiyatı):
Üyelik Başlangıç Tarihi:


Yukarıda belirtilen bedeller, hizmete ilişkin tüm vergiler dâhil toplam bedelleri teşkil eder. Şüpheye mahal vermemek adına ÜYE tarafından seçilen Taahhüt Tipi kapsamında tahsil edilen Taahhütlü Toplam Üyelik Bedeli avans mahiyetindedir.


4.1 Sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, türü, satış bedeli ve ödeme koşulları web sitesinde ve ön bilgilendirme formu sayfasında yer alan bilgilerde belirtilmektedir.


4.2 SATICI tarafından sunulan hizmet belirsiz süreli abonelik sözleşmesi hükümlerine tabi olup; 6502 Sayılı kanunun 52/4 maddesi uyarınca ALICI tarafından iptal talebinde bulunulmadığı sürece üyelik devam edecek ve üyelik bedeli tahsil edilecektir.

5. GENEL ŞARTLAR

5.1 Hizmet, online olarak ifa edilecek olup; ALICI, ödemenin onaylanması ile birlikte hizmetin ifasına başlanacağını bilmekte ve bu hususu kabul etmektedir.

5.2 14 (ondört) yaşından küçük kişiler İnternet Sitesi üzerinden üyelik gerçekleştiremez. ALICI’nın yaşı hakkında yanlış bilgi vermesi nedeniyle SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 14 yaşından büyük, reşit olmayan kişiler YBK üyeliği hususunda veli ve/veya vasisinin onayı olduğunu kabul etmektedir.

5.3 ALICI internet üzerinden siparişini tamamladıktan sonra kendisine ödeme yapmak üzere tercih etmesi için seçenekler sunulacaktır. ALICI bu seçeneklerden kendisine uygun olanını tercih edecek ve işlemini tamamlayacaktır.

5.4 ALICI’nın kredi kartı ile taksitle satış bedelini ödemesi durumunda internet sitesinden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

5.5 ALICI, üyelik bedellerinin tahsili için sisteme kaydettiği kredi kartının hamili olduğunu; kredi kartının hamili olmaması durumunda kredi kartının hamilinden gelen taleplerden münhasıran sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

5.6 ALICI’nın kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde ALICI bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde ALICI borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

5.7 ALICI’nın sipariş verdiği hizmet bedelini ödememesi ya da seçmiş olduğu Taahhüt Tipine ait satış bedelinin kredi kartı hesabında gerekli meblağ olmaması sebebi ile tahsil edilememesi durumunda üyelik gerçekleşmeyecektir. ALICI, siparişin işleme alınma zamanının, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilâtın yapıldığı an olduğunu, bu tahsilatın yapılamaması durumunda SATICI’nın herhangi bir hizmet sunmakla yükümlüğü olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.8 ALICI işbu Sözleşme’den doğan haklarını ve üyeliğini üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.

5.9 SATICI, İnternet Sitesi’nde oluşabilecek dizgi ve sistem hatalarından kaynaklanan fiyat ve içerik hatalarından sorumlu değildir.

6. CAYMA HAKKI VE İSTİSNALARI

ALICI, Tüketici Mevzuatı uyarınca, işbu Sözleşme’nin onaylanarak, üyeliğin başladığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde cayma bildirimini SATICI’nın Madde 1’de belirtilen adresine kimlik ibrazı ile yapacağı yazılı bir bildirim yoluyla SATICI’ya bildirmek kaydıyla sözleşmeden cayma ve üyeliğini iptal ettirme hakkını haizdir. Bu durumda söz konusu üyelik ücreti 14 (ondört) gün içerisinde herhangi bir kesinti yapılmaksızın ALICI’ya iade edilecektir.

14 (on dört) günlük cayma süresi dolmaksızın hizmetin ifasına başlanması durumu 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15.1.h. Bendi uyarınca “Cayma Hakkının İstisnası” niteliği taşıdığından, 14 (on dört) günlük cayma süresi dolmaksızın hizmetin ifasına başlanması ve ALICI’nın kulübü kullanması halinde bu durum 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15.1.h. Bendi uyarınca “Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler” kapsamında değerlendirileceğinden, ilgili kulübü kullanması ile birlikte ALICI cayma hakkını kullanamayacaktır.

7. İHTİLAFLARIN HALLİ

ALICI, uyuşmazlık konusundaki başvurularını Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri’ne yapabilir.

8. YÜRÜRLÜLÜK

İşbu Sözleşme’nin kabul edilerek onaylanması ve internet sitesi üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi ile birlikte ALICI, işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacak ve işbu Sözleşme yürürlüğe girecektir.

ALICI, SATICI’ nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri Sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar ve sözleşmenin getirdiği tüm hak ve yükümlülükler konusunda anlaşılır, internet ortamına ve 6502 Sayılı Kanun’a uygun şekilde SATICI tarafından bilgilendirildiğini bu hususlarda doğru ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında hizmet sipariş verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.